Jobba inom Samhall

Med ett jobb inom Samhall får du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. Du får stöd och handledning under tiden.

Vad

Samhall AB är ett svenskt statsägt aktiebolag med uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med funktionsnedsättning. Målet med ett jobb inom Samhall är att du ska utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. På sikt ska du kunna få ett arbete hos en annan arbetsgivare.

För vem

Ett jobb på Samhall är för dig som har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

  • Du behöver mycket arbetsledning.
  • Du behöver anpassning av arbetets upplägg och innehåll.

Så här fungerar det

  • Innan du börjar din anställning gör vi en överenskommelse med dig och Samhall. Där beskrivs bland annat vilket mål du har med din anställning, vilka olika steg du behöver ta för att utvecklas och vilket stöd som du kan behöva.
  • Du matchas därefter in i arbetsuppgifter och uppdrag hos Samhall där din förmåga och dina förutsättningar tas till vara.
  • Du och din chef gör en utvecklingsplan som ni regelbundet följer upp.
  • Du får stöd och handledning så att du kan utvecklas i din yrkesroll.

Ekonomiskt stöd

När du är anställd på Samhall får du lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal.

Försäkring

Samhall förbinder sig att erbjuda kollektivavtalade anställningsförmåner.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.