Ge oss dina synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på vår verksamhet. Både det du tycker fungerar bra och det som fungerar mindre bra.

Skicka dina synpunkter

Du kan skicka in dina synpunkter anonymt. Men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi dina kontaktuppgifter. Om dina synpunkter rör ditt personliga ärende behöver vi också ditt personnummer.

Fyll i dina synpunkter

Jag är
FlervalVad är du nöjd/missnöjd med?
Flerval4000
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.
Flerval

Ring

0771–416 416

För arbetsgivare: 0771-508 508
För leverantörer: 0771-717 717

Öppettider: Måndag–fredag: 9–12

Mejla synpunkter: E-post

Tänk på att

Alla uppgifter du skickar till oss blir allmän handling. Det betyder att vem som helst kan begära att få ut dina uppgifter.

Andra kontaktvägar

Prata med en arbetsförmedlare

Få hjälp med ditt ärende, allmänna frågor.

Tillgänglig webbplats

Lyssna på innehållet på arbetsformedlingen.se.

Teknisk support

Hjälp med webbplatsen och våra digitala tjänster.