Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 14 januari 2019

    Arbetslösheten fortsatte att sjunka under 2018, till 7 procent. Senast arbetslösheten var så låg var 2008. Det innebär att 344 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen vid slutet av 2018. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning fortsatt mycket få.

  • Pressmeddelande, 04 januari 2019

    Arbetsförmedlingen och Nobina har tecknat en avsiktsförklaring om rekrytering och utbildning av bussförare och mekaniker till hela landet.

  • Pressmeddelande, 19 december 2018

    Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Förhandlingar med de fackliga organisationerna har också inletts om personalneddragningar. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om förra veckan.  

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök