Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 13 december 2018

    Arbetslösheten fortsätter nedåt i november. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 22 000 personer.

  • Pressmeddelande, 12 december 2018

    Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.

  • Pressmeddelande, 05 december 2018

    Står Sveriges arbetsmarknad fortsatt stark? Vad händer med arbetslösheten och sysselsättningen? Hur går det för utrikes födda på arbetsmarknaden?

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök