Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 15 februari 2019

    Nyanlända i snabbspår får i många fall ett arbete i rätt bransch, men i ett lägre kvalificerat yrke. Det visar en studie av några snabbspår. Totalt är det nu 8 000 personer som deltagit i ett snabbspår sedan starten 2016.

  • Pressmeddelande, 12 februari 2019

    Arbetslösheten minskar till 7 procent i slutet på januari. Nu sjunker även arbetslösheten bland utrikes födda markant. Det är dock fortsatt stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda.

  • Pressmeddelande, 08 februari 2019

    Arbetsförmedlingen, byggsektorns parter och Försäkringskassan tecknade 4 februari en ny nationell överenskommelse för kompetensförsörjning inom byggbranschen. Samarbetet ökar möjligheterna för funktionsnedsatta, nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb inom byggsektorn.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök