Pressmeddelande, 14 december 2017

I dag publiceras månadsstatistiken för länet i november

Här hittar du en kort sammanfattning av uppgifter om vad som händer på arbetsmarknaden i länet.

Kort om arbetsmarknaden för Dalarnas län, november 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2016.

  • 7,0 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4) Sammanlagt 9 275 personer (9 856) varav 2 324 inom etablering (2 567).
  • 10,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,0).* Sammanlagt 1 547 personer (1 751) varav 463 inom etablering (598).5 718 personer var öppet arbetslösa (5 582) varav 1 491 inom etablering (1 566).
  • 3 557 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 274) varav 833 inom etablering (1 001).
  • 716 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (974) varav 39 inom etablering (158)
  • 1 008 personer fick arbete (1 010) varav 51 inom etablering (43)
  • 106 personer varslades om uppsägning (51)

Månadsstatistiken för december publiceras 11 januari klockan 8.

Kontakt

För mer information:
Maria Andersson, arbetsförmedlingschef mellersta Dalarna  010-486 06 99
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42