Pressmeddelande, 08 februari 2018

Här är det lättast att få jobb i Skåne 2018

Det är gott om jobb inom många yrken i Skåne län. Hetast arbetsmarknad med flest nya jobb finns inom försäljning, service, vård och omsorg samt utbildning. Högskoleutbildning eller yrkesgymnasium, körkort och erfarenhet av arbetsledning stärker jobbmöjligheterna rejält.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar en fortsatt stark arbetsmarknad i Skåne där nya jobb skapas i samtliga branscher. I år väntas 8 800 nya arbetstillfällen i länet.

I dag publicerar Arbetsförmedlingen Jobbmöjligheter, med färsk information om de yrken som har bäst chans till jobb Skåne län under 2018.

– Vi har stor efterfrågan inom många branscher i länet, framför allt inom Offentlig tjänstesektor är bristen på arbetskraft särskilt påtaglig. Vill man däremot ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på en yrkesutbildning inom till exempel bygg, industri eller omvårdnad säger Josef Lannemyr, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt den som har en högskoleutbildning, men även den som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet har goda jobbmöjligheter 2018.

– I år är efterfrågan väldigt bra i många branscher, men på sikt är ett tips att inte låta traditionella könsnormer styra. Fundera brett och välj yrkesinriktning efter intresse. Många arbetsgivare vill också förändra mans- eller kvinnodominansen på sin arbetsplats, säger Anna Hansen, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Yrken med goda jobbmöjligheter:
Här är ett urval yrken med mycket goda jobbmöjligheter 2018 som visar bredden på (både utbildnings – och branschmässigt) av yrken med goda jobbmöjligheter.

Högskolenivå

 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Sjuksköterskor (grundutbildade och specialiserade,
  barnmorskor)
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Civilingenjörer
 • Lärare (för- och grundskola)

 • SFI-lärare

Övriga utbildningsnivåer

 • Kockar
 • Byggarbetare (Plåtslagare och VVS)
 • Industriyrken (mekaniker, CNC, elektriker m fl.)
 • Lastbilsförare
 • Undersköterskor

Kontakt

Information:
Anna Hansen, analytiker, Arbetsförmedlingen, 010-488 5590,  
Josef Lannemyr, analytiker, Arbetsförmedlingen, 010- 487 6720,  
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 9720