Pressmeddelande, 04 maj 2017

Asylsökandes kompetens kartläggs snabbare med jobskills.se

Arbetsförmedlingen har tagit fram verktyget jobskills.se som asylsökande själva kan använda för att kartlägga sin kompetens. Syftet är att underlätta etableringen för nyanlända.

Jobskills.se är ett digitalt verktyg där asylsökande kan göra ett cv på sitt modersmål via valbara alternativ. I ett första steg lägger man in erfarenheter och eventuell utbildning. I nästa steg kan man sedan få sin profil översatt till svenska och få vägledning kring arbetsmarknaden utifrån sina val.

– Tanken är att asylsökande ska kunna snabba på sin process mot arbete eller utbildning. Förutom att göra ett cv kan exempelvis en utbildad läkare få råd om hur valideringen för yrket fungerar i Sverige, och en person som vill jobba som snickare kan få tips om vilka utbildningar som finns och hur man går vidare för att få jobb, säger Pia Falck, projektledare för verktyget på Arbetsförmedlingen.

Nyanlända har möjlighet att använda jobskills.se redan innan de har fått besked om uppehållstillstånd. För att underlätta för användarna rekryterar och utbildar Arbetsförmedlingen nu ett hundratal kundresurser. De kommer att träffa de asylsökande, informera och sprida användandet av jobskills, och samverka kring tidiga insatser för asylsökande tillsammans med Länsstyrelsen, Migrationsverket, kommuner, studieförbund och ideella föreningar.  

Den första version av jobskills.se som nu finns ute är främst till för de asylsökande. I en senare version ska arbetsgivare få möjlighet att söka bland profilerna.

Jobskills.se finns tillgängligt på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och tigrinja. Tjänsten, som är upphandlad, är utvecklad för att först och främst användas i mobilen och webbläsarna Chrome/Android och Safari/iOS. Mer information om jobskills.se finns på webbportalen informationsverige.se.

Kontakt

För kommentarer: Pia Falck, projektledare Arbetsförmedlingen, 010-486 29 66
Presskontakt: Anders Munck, 010-488 59 19
Följ oss på Twitter: @PressAf