Pressmeddelande, 14 augusti 2017

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetslösheten ligger kvar på 7,3 procent i juli. Samtidigt når Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag rekordnivåer när många nyanlända får sina uppehållstillstånd. Det gör att antalet arbetslösa ökar något.

I slutet på juli var 356 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, en ökning med 6 000 personer jämfört med samma månad i fjol. Arbetslösheten landade på 7,3 procent, samma nivå som för ett år sedan.

- Vi har en fortsatt mycket stark tillväxt av jobb. Samtidigt är det fler personer som vill in på arbetsmarknaden och det gör att antalet arbetslösa stiger något. Det här är en väntad utveckling som inte ska ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 3,9 procent i juli, medan den är 21,8 procent bland utrikes födda.

Samtidigt fortsätter antalet arbetslösa med långa tider utan arbete (12 månader eller mer) att stiga. Även här är förklaringen att en större del av de inskrivna arbetslösa numera finns inom etableringsuppdraget, som pågår i upp till två år. Därmed räknas de in statistiken över långtidsarbetslösa.

- Många saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det alltför få som väljer att studera under sin tid i etableringsuppdraget. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juli

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016.

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 355 553 personer (349 557) varav 58 930 inom etablering (47 554).
  • 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 52 526 personer (57 744) varav 10 991 inom etablering (8 184).
  • 193 170 personer var öppet arbetslösa (187 838) varav 37 698 inom etablering
    (30 876).
  • 162 383 personer deltog i program med aktivitetsstöd (161 719) varav 21 232 inom etablering (16 678).
  • 21 830 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 426) varav 1 110 inom etablering (2 165).
  • 25 606 personer fick arbete (27 540) varav 1 603 inom etablering (1 004).
  • 6,1 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med föregående månader.
  • 3 281 personer varslades om uppsägning (1 683).

 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Månadsstatistiken för augusti publiceras den 11 september kl. 8:00

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @PressAf