Internationellt

Nätverk

Europeiska nätverk, Wapes.

Eures

Europeiskt nätverk för ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

EU-fonder

Projekt inom EU:s fonder och program.

Internationellt utvecklingssamarbete

Fungerande arbetsmarknader, god offentlig förvaltning.