Myndighets­samverkan för digital tillgänglighet

För att öka den digitala tillgängligheten driver vi tillsammans med flera andra myndigheter samverkansgruppen Myndighets­samverkan IT-Tillgänglighet – MITT.

Tjänster tillgängliga för alla

Digitala kommunikationskanaler och tjänster blir ett allt vanligare sätt att få information och hjälp. Därför behövs lösningar som är tillgängliga för alla. Samverkansgruppen MITT har som mål att myndigheternas kunder ska kunna ta del av information och tjänster, oavsett förmåga. Genom att myndigheterna samverkar används också samhällets resurser mer effektivt. MITT består av representanter från flera svenska myndigheter. Gruppen arbetar med erfarenhetsutbyte och med att utveckla sina kunskaper om hur myndigheter säkrar den digitala tillgängligheten.

Myndigheter som medverkar

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Försäkringskassan
 • Kronofogden
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för delaktighet – MFD
 • Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor – MUCF
 • Pensionsmyndigheten
 • Polisen
 • Post- och Telestyrelsen – PTS
 • Skatteverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM
 • Statens tjänstepensionsverk – SPV
 • Statistiska Centralbyrån – SCB
 • Universitets- och högskolerådet – UHR

Vill du delta i samarbetet?

Myndigheter som är intresserade av att delta i samarbetet är välkomna att höra av sig till info@webbriktlinjer.se.

Gruppen träffas ungefär fyra gånger per år och tar upp aktuella och relevanta ämnen. Vi bjuder regelbundet in experter inom olika områden.

Vi förbättrar vår digitala service

I vår målbild för 2021 ingår att vi ska ha ett väl utvecklat it-stöd och en förbättrad service via digitala kanaler. Då är det viktigt att våra tjänster är tillgängliga för alla. Det är en av anledningarna till att vi tog initiativet till samverkansgruppen MITT.