Styrning och resultat

Vår verksamhet styrs av förordningar och regleringsbrev. Här kan du läsa mer om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Lagar och förordningar

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Grunduppdraget beskrivs i lagar och förordningar. De viktigaste är Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, Instruktion för Arbetsförmedlingen och Myndighetsförordningen.

Förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628)

Instruktion för Arbetsförmedlingen (2007:1030)

Myndighetsförordningen (2007:515)

På Regeringskansliets webbplats kan du läsa mer om hur myndigheter styrs.

Myndigheter och bolag med statligt ägande

Regleringsbrev

Regeringen ger oss uppdrag både löpande under året och i
sitt årliga så kallade regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som
regeringen utfärdar för varje budgetår för att styra en myndighets verksamhet.

Regleringsbrev för Arbetsförmedlingen

Budgetunderlag

Arbetsförmedlingen finansieras genom anslag från riksdagen
och regeringen. Varje år lämnar vi ett budgetunderlag till regeringen.
Underlaget speglar vår ambition om hur verksamheten bör finansieras de kommande tre åren och innehåller förslag till regelförändringar och förenklingar.

Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2019-2021
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2018-2020 
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2017-2019 
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2016-2018 
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2015-2017 
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2014-2016 
Arbetsförmedlingens budgetunderlag 2013-2015 

Årsredovisningar

Författningssamling

Vår författningssamling innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen, vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen den 1 januari 2008.

Författningssamling

Årsregister

I början av år varje år publicerar vi ett årsregister över de föreskrifter och allmänna råd som vi utfärdade året innan.

Årsregister över författningar utfärdade under 2017 

Vår organisation

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse. Generaldirektören leder den löpande verksamheten, med stöd av en ledningsgrupp, nationella funktioner och staber.

Organisation